Σήμερα  25η Μαρτίου,  με χαρά και αγάπη, αλλά και με δέος ενώπιον του μεγαλείου των γεγονότων  του Ευαγγελισμού και της Εθνικής μας επετείου, εορτάζει ο Χριστιανισμός και ο Ελληνισμός.

«Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξί» είπε ο Αρχάγγελος στη παρθένο Μαρία.

«Χαίρε ω χαίρε ελευθεριά» γράφει λίγα χρόνια μετά τον μεγάλο ξεσηκωμό (1823)  στο ποίημα  Ύμνος εις την Ελευθερίαν ο Διονύσιος Σολωμός.

Αυτή την ευλογημένη ημέρα επέλεξαν οι πρόγονοι μας, του Ευαγγελισμού, να αναγγείλουν το δικό τους καλό μήνυμα απ άκρου εις άκρον. Το σύνθημα της έναρξης του ξεσηκωμού ενάντια στη Τουρκική σκλαβιά.

“Μια φορά εβαπτίστημεν με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευθερίαν της πατρίδος μας”. Πρόσταξε ο μεγάλος στρατηγός  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

«Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού»  συνέχισε ο Αρχάγγελος προς την Παναγία, σε ένα από τους σημαντικότερους διάλογους της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Πνεύμα Άγιον συνόδευε και τους Ελληνόψυχους αγωνιστές του θρυλικού έπους του 1821. Το Ελληνορθόδοξο αυτό πνεύμα ας μας γίνει οδηγός,  ώστε το έθνος των Ελλήνων να απελευθερωθεί από κάθε είδους σκλαβιά.

Στυλιανός Στυλιανού

Στέλεχος Ε.ΛΑ.Μ