Παρόλο ότι η χώρα μας ακόμη βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης και όχι ανάπτυξης όπως εντέχνως διαλαλούν στην Κυβέρνηση, εντούτοις παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση στην εργοδότηση ξένων υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός για να αντιληφθεί ο καθένας από εμάς ότι από 65.258 το 2011, πέρυσι τον Οκτώβρη (τελευταία επίσημα στοιχεία) ανήλθαν σε 68.000 και αντιστοιχούσαν με το 16,0% των ασφαλισμένων στο ΤΚΑ. 41.739 ήταν οι αλλοδαποί. Εάν σε αυτό τον αριθμό προστεθούν και οι δηλωμένοι (και αυτό να προσεχθεί ιδιαίτερα) κοινοτικοί και ξένοι ήταν συνολικά 110 χιλ. Με πιο απλά λόγια οι ξένοι εργαζόμενοι στην Κύπρο ξεπερνούν το 25%, δηλαδή ένας στους τέσσσερις εργαζόμενους στην Κύπρο είναι κάτοχος άλλου διαβατηρίου.

Δεν είναι δικαιολογία ότι δεν βρίσκουν Ελληνοκύπριους για να εργαστούν και για αυτό τον λόγο εργοδοτούν ξένο προσωπικό. Το ΕΛΑΜ από την αρχή της οικονομικής κρίσης υποστήριζε πώς θα πρέπει πρώτα να κηρύσσεται μια θέση εργασίας και εφόσον δεν μπορεί η θέση αυτή να πληρωθεί από Ελληνοκύπριο τότε να αναζητηθεί υποψήφιος από άλλη χώρα. Διότι με την μη εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης δημιουργούνται φαινόμενα όπως αυτά που παρατηρούμε σήμερα που εργοδοτούνται αβέρτα μη Ελληνοκύπριοι και οι συμπατριώτες μας μένουν στο ανεργιακό που ακόμη βρίσκεται πέραν του 10%.

Ένα άλλο μέγα ζήτημα που προκύπτει είναι η μισθοδοσία των θέσεων αυτών διότι δεν μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία δυο μέτρων και δυο σταθμών και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Όταν απαιτείται από έναν πρώην άνεργο να πληρώσει μια θέση εργασίας με μισθό 700 ευρώ και από την άλλη η δόση της Τράπεζας να ξεπερνά τα 1000 ευρώ και εάν το άτομο αυτό έχει παιδιά τότε οι αριθμοί δεν μπορούν να ταιριάξουν. Ο Υπουργός Οικονομικών όμως τα βλέπει όλα αυτά ή βλέπει μόνο ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι και το θέμα της μισθοδοσίας έχει άμεση σχέση με τις προσλήψεις ξένων εργαζομένων που προσλαμβάνονται σε πολύ χαμηλούς μισθούς με αποτέλεσμα οι Ελληνοκύπριοι όπως εξηγήσαμε πιο πάνω λόγω και των δανείων να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όχι μόνο προς τις τράπεζες αλλά και προς τα απλά καθημερινά έξοδα επιβιίωσης.

Ανδρέας Θεοφυλάκτου

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου ΕΛΑΜ