Μια ευλογία του Θεού στην εποχή μας αποτελεί η κυκλοφορία πολλών βιβλίων με Βίους Αγίων για παιδιά. Επιμελημένες εκδόσεις, με πλούσια εικονογράφηση, γραμμένες σε απλή γλώσσα για να γίνονται κα­τανοητές και προσιτές στην παιδική ηλικία.

Πολλοί γονείς τα ­προμηθεύονται για τα παιδιά τους, εκπαιδευτικοί και κατηχητές για τους μαθητές τους, και γενικά όσοι ασχολούνται με την αγω­γή των παιδιών, τα χρησιμοποιούν και προσελκύουν την παιδική ψυχή. Κυ­κλο­­φορούν σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία της πατρίδας μας, αλλά και μέσω του Διαδικτύου προβάλλονται και γίνονται γνωστά ­παγκοσμίως. Το πιο ευχάριστο είναι ότι έχουν ­αξιόλογη κυκλοφορία και ανταπόκριση από τον κόσμο των παιδιών. Χαίρονται, διδάσκονται, ωφελούνται τα παιδιά και πολ­λες φορές διηγούνται μόνα τους τα ό­­­­σα άκουσαν ή διάβασαν. 

Καθώς τα παιδιά μελετούν τη ζωή ε­­­νος Αγίου, διαπιστώνουν πως δεν είναι παραμύθια οι Βίοι των ­Αγίων, δεν είναι φανταστικά ­πρόσωπα οι Άγιοι, όπως πολλοί «ήρωες» που προβάλλουν μερικά σύγχρονα μέσα ­ψυχαγωγίας των παιδιών ­συνδέοντάς τους με ­εξ­­ω­­­­­πραγ­ματικές καταστάσεις, με βίαιη ζωή. Οι Άγιοι είναι πρόσωπα ­υπαρκτά, που έζησαν σε συγκεκριμένη εποχή, τόπο, ιστορική πε­ρίοδο. Τούς ­γνώρισαν άν­θρωποι και μιλούν γι᾿ αυτούς βεβαιώ­νοντας την αγιότητά τους. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να ­γνωρίσουν από την ­πρώτη τους ηλικία τους ­θη­σαυρούς της ­Πίστεώς μας που είναι οι Βίοι των ­Αγίων της Εκκλησίας μας. Να μάθουν για τη ζωή του ­Αγίου, τα παιδικά του χρόνια, το έργο και τους αγώνες του.

Αποκτούν έτσι γνωριμία και μπορούν ν’ αναπτύξουν σχέση ζωντανή με τον Άγιο που φέρουν το ­όνομά του ή με τους Αγίους που τους εντυπωσίασε η ζωή τους. Βλέπουν στη ζωή των ­Αγίων να ­επαναλαμβάνεται η ζωή του Χριστού και πως τα όσα ­διδάσκει το άγιο Ευαγγέλιο μπορούν να γίνουν πράξη στην καθημερινή μας ζωή με τη χάρη του Θεού.      Η ζωή των Αγίων μιλά στην ψυχή των παιδιών, και το παράδειγμά τους τα ε­­­­­μ­πνέει. Γίνονται οι Άγιοι ­πρότυπα για τη ζωή και τον αγώνα των παιδιών. Μάλιστα στην παιδική ηλικία, καθώς διαμορφώνεται η ­προσωπικότητα του παιδιού, το παράδειγμα παίζει ­ση­μαν­τικό ρόλο. Γι’ αυτό και οι ­γονείς μπορούν να προβάλλουν στα ­παιδιά τους ­τέτοια ­πρότυπα δυνατά, φωτεινά. Να ­κοσμούν με τις εικόνες των ­Αγίων τα δωμάτια των παιδιών δίνοντάς τους πρότυπα ζωής, ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή μας που στερείται υγιών ­προ­τύπων.    Γράφει ­σχετικά ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς για τα ­πρότυπα των Αγίων: «Μέσα στους “βίους των ­Αγίων” ­έχουμε θαυμαστά ­παραδείγματα πως ένας νέος γίνεται άγιος νέος, πως μία κόρη γίνεται αγία κόρη, πως ένα παιδί γίνεται άγιο παιδί… πως οι γονείς γίνον­ται άγιοι γονείς… κ.λπ».   Και όταν τα παιδιά θεωρήσουν και βάλουν τους Αγίους μας ως ­πρότυπα ζωής, θα καταλάβουν πως αυτοί θα είναι και οι συμπαραστάτες και οι βοηθοί τους στη μετέπειτα ζωή τους. Καθώς θα μεγαλώνουν και θα ­έρχονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας, θα βλέπουν πόσο μεγάλη ενίσχυση θα τους προσφέρει η καταφυγή στους Αγίους. Οι Άγιοι θα πρεσβεύουν στο Θεό για να χαρίζει Εκείνος λύση των προβλημάτων και να απομακρύνει τους πειρασμούς. Ιδιαίτερα στον πνευματικό αγώνα, στην προσπάθεια για την κατάκτηση των αρετών και την ­καταπολέμηση των παθών.   Θα σημειώσει και πάλι ο α­­­γιος Ιουστίνος λέγοντας: «Οι “βίοι των Αγίων” θα σε παρηγορήσουν, θα σε εν­θαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν εις χαράν… θα σε οπλίσουν με την ­πανοπλίαν του Θε­ου… θα σού δώσουν το θάρρος και την ­δύναμιν της ομολογίας… θα βρείς το φάρμακο διά κάθε αμαρτίαν, διά κα­θε πάθος θεραπείαν… δεν ­υπάρχει ­αμαρτία που να μην υποδεικνύεται με­σα εις τους “βίους των αγίων” ο ­τρόπος με τον οποίον νικάται, νεκρώνεται, εκ­ριζώνεται».   Υπάρχει και κάτι ακόμη που θα απο­κομίσουν τα παιδιά με τη μελέτη των Βι­ων των Αγίων. Θα ­συνειδητοποιήσουν σιγά σιγά τον αληθινό σκοπό αυ­της της ζωής, που δεν είναι άλλος από την αγιότητα. «Άγιοι γίνεσθε».   Τι πιο σπουδαίο και ασφαλές από το να καταλάβουν γιατί ήλθαν σ᾿ αυτό τον κόσμο, γιατί ζούν, ποιό το ­νόημα αυτής της ζωής; Θα αποκτήσουν όραμα και προοπτική, νόημα και αξία στη ζωή τους. Θα χαίρονται την κάθε στιγμή του αγώνα τους και θα παλεύουν μιμούμενοι τους Αγίους, που έφθασαν αγωνι­στες και τροπαιοφόροι στο τέλος της ζωής τους στη γη.   Γι’ αυτό γονείς, εκπαιδευτικοί, κατη­χη­­­­­τές, συγγενείς και φίλοι των ­παιδιών και όλοι όσοι αγαπούμε τα παιδιά, το μέλλον της Πατρίδος μας, της Εκκλη­σί­­ας μας, ας τους προσφέρουμε τον πνευ­ματικό πλούτο των Αγίων μας. Ας διαβάζουμε τους Βίους των Αγίων μας, ας τους προσφέρουμε δώρο στα παι­­διά μας και ας τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για τα παιδιά και για ό­­­λους μας, για να μιμούμαστε το άγιο πα­­ράδειγμά τους.   ΠΗΓΗ