Στο Εθνικό Συμβούλιο πέραν από την ενημέρωση για την τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, ζητήσαμε, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), ενημέρωση και για τις τουρκικές προκλήσεις στις κυπριακές θάλασσες.

Από την συζήτηση για το τι διαμείφθηκε στην Νέα Υόρκη, εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι επιδίωξη της τουρκικής πλευράς είναι η αναβάθμιση και η κυριαρχική ισότητα.

Με έμφαση τονίσαμε ότι ο στόχος της τουρκικής πλευράς δεν είναι τα δύο κράτη, αλλά η συνομοσπονδία, καθώς όπως ευκόλως γίνεται αντιληπτό, δεν θα μας χαρίσει την μισή Κύπρο.

Επιπλέον, επαναλάβαμε την πάγια θέση του Ε.ΛΑ.Μ ότι δεν πρέπει να είναι κίνηση τακτικής, αλλά κίνηση στρατηγικής η επιδίωξη ενιαίου κράτους, δηλαδή κράτους που θα είναι βιώσιμο, λειτουργικό και κυρίως δημοκρατικό. Σε αντίθεση η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι μη βιώσιμη, μη λειτουργική, μη δημοκρατική και δεν μας οδηγεί σε λύση του Κυπριακού, αλλά σε διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δηλώσεις

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)