Η μάχη του Δορύστολου διεξήχθη μεταξύ της Βυζαντινής αυτοκρατορίας υπό τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή και τους Ρώσους υπό τον Σβιατοσλάβο.

Μετά την νίκη επί των ενωμένων Ρώσο-Βουλγαρικών δυνάμεων στην Αρκαδιούπολη το 970, ο Τσιμισκής αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να εκδιωχθούν οι Ρώσοι από τα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Αμέσως πολιόρκησε το Δορύστολο όπου είχαν καταφύγει οι Ρώσοι. Μετά από πολλές αψιμαχίες δόθηκε η αποφασιστική μάχη στην όποια οι Βυζαντινοί με επικεφαλής τον Τσιμισκή ήταν νικητές.

Οι Βυζαντινοί είχαν απώλειες 350 ανδρών ενώ οι Ρώσοι πάνω από 15 χιλιάδες.

Οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την πόλη και να υπογράψουν μια συνθήκη ειρήνης με την οποία αποχωρούσαν από την Βαλκανική.

Ο Βυζαντινός στρατός κατέλαβε την πόλη και την μετονόμασε σε Θεοδοσιούπολη.