Η οικονομία της χώρας μας βάλλεται καθημερινά και δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, όση «ανάπτυξη» κι αν βλέπει η κυβέρνηση. Ένας από τους πιο βασικούς τομείς, είναι ο αγροτικός, που με το πέρασμα των χρόνων αδυνατεί όλο και περισσότερο. Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. είχε επιπτώσεις στη δομή της γεωργικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να υστερεί η χώρα σε επάρκεια τροφίμων και να αναγκάζεται να κάνει μεγάλες εισαγωγές. Παράλληλα, υποχώρησε το θέμα της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και δεν υπήρξε χωροταξικός σχεδιασμός των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια.

Ο Αγροτικός Τομέας είναι η καρδιά της οικονομίας της υπαίθρου και το εργαλείο για την φυσική επιβίωση του συνόλου των αγροτικών κοινοτήτων της χώρας. Για να τονωθεί ή ύπαιθρος πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν κίνητρα και εργαλεία για να στηριχθούν οι άνθρωποι. Παραδείγματα όπως η διαγραφή αγροτικών χρεών σε επαγγελματίες αγρότες, η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και κατανάλωσης, ο τερματισμός της ασυδοσίας των μεσαζόντων, η επιδότηση της αγροτικής παραγωγής σε επαγγελματίες και η έμφαση στις ακριτικές περιοχές μπορούν να είναι τα πρώτα μέτρα. Σε επόμενο στάδιο η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την εντατικοποίηση εναλλακτικών καλλιεργειών, μειώνοντας έτσι τις εισαγωγές προϊόντων θα καταπολεμήσει την ανεργία. Στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου και του αγροτικού εισοδήματος με εναλλακτικές δραστηριότητες, με αυτό τον τρόπο τα νέα ζευγάρια θα έχουν λόγο να ζήσουν στην ύπαιθρο. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη διέξοδο για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Στροφή στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας. Προώθηση ομαδικών δράσεων για κοινή εμπορία αγροτικών προϊόντων και κοινή αγορά εφοδίων. Πολιτικές ανά στρατηγικό προϊόν, όπως, Ελαιόλαδο, αμπελοοινικά, οπωροκηπευτικά, τυροκομικά (ιδίως χαλλούμι), αλιεία, δυναμικές ετήσιες καλλιέργειες όπως πατάτα θα οδηγήσουν στη σταδιακή ανάκαμψη στις εξαγωγές.

Η κτηνοτροφία αποτελεί ένας σημαντικός πυλώνας της αγροτικής ανάπτυξης και ευημερίας. Η αποτύπωση και προστασία δημόσιων βοσκοτόπων και της βοσκήσιμης γης, η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τους για τη δημιουργία υποδομών, η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας και η διαχείρισή τους με συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των τοπικών κοινοτήτων είναι αναγκαία.

Εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των αποδόσεων των ζώων. Ενίσχυση της καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών με στόχο την αντικατάσταση εισαγόμενων ζωοτροφών. Ειδικά προγράμματα ανάπτυξης πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, γαλακτοπαραγωγού και κρεατοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.

Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής και θα βοηθήσει πρώτον, την ανάγκη των παραγωγών να διασφαλίζουν ένα εγγυημένο εισόδημα και δεύτερον, τους καταναλωτές να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφαλισμένης τιμής, ποιότητας και ποσότητας.

Τέλος, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων πρέπει να γίνει πραγματικότητα, η ασύδοτα αντιλαϊκή και αντεθνική πρακτική μεταφοράς τουρκικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και φυτοφαρμάκων καταδικάζει τον Έλληνα αγρότη στην φτώχεια και στη μετανάστευση. Καμία δικαιολογία δεν είναι αρκετή μα ούτε και σοβαρή όταν το αποτέλεσμα οδηγεί στην αποδόμηση του έθνους.

Του Μάριου Βασιλείου