Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει εντονότατες ανησυχίες για την πρόθεση πραγματοποίησης των διαπραγματεύσεων για το εδαφικό στο εξωτερικό.

Δεν είναι οι ευάλωτες οι διαπραγματεύσεις έναντι των διαρροών, καθώς αυτές μπορούν να γίνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο. Στον αντίποδα όμως, ευάλωτα είναι τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού μας.

Άλλωστε είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα στην ιστορία, όπου διαπραγματεύσεις στο εξωτερικό οδήγησαν σε τραγικά εως καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.

*Δηλώσεις στα ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη

Εκπρόσωπος Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)