Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει πλήρως τα δίκαια αιτήματα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. Υπάρχει άμεση ανάγκη κατοχύρωσης και ρύθμισης του καθεστώτος εργοδότησης τους, ούτως ώστε αυτό να συμπλέει με τους όρους εργοδότησης των αντίστοιχων συναδέλφων τους στη Μέση Εκπαίδευση.

Η επιβάρυνση της πιο πάνω κατηγορίας εργαζομένων με πληθώρα καθηκόντων χωρίς την ανάλογη μισθοδοσία και τα ανάλογα ωφελήματα δημιουργεί δύο κατηγορίες υπαλλήλων στη Δημόσια Εκπαίδευση, εκτείθοντας το Υπουργείο Παιδείας το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση διόρθωσης αυτής της στρέβλωσης.

Το ΕΛΑΜ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να εξετάσει τα δίκαια αιτήματα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημοτικά Σχολεία και να προχωρήσει σε διόρθωση αυτής της αδικίας που υφίστανται μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)