Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων το θέμα της διακυβερνητικής συμφωνίας, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ιταλικής κυβέρνησης και του κράτους του Ισραήλ, για το θέμα της μεταφορά του Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι απόλυτα σύμφωνο με την υλοποίηση του εν λόγω έργου καθώς θεωρούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα ισχυροποιήσει περισσότερο την πολιτική της θέση στην διεθνή σκακιέρα.

Ευελπιστούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να αντιληφθούν την γεωπολιτική σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου και να μην υποσκάψουν την διαδικασία, αλλά το συντομότερο να επικυρώσουν την συμφωνία για δημιουργία του αγωγού East Med.

Δηλώσεις ΜΜΕ

Χρίστος Χρίστου
Πρόεδρος
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)