Χωρίς προεκλογικές σκοπιμότητες και βάζοντας πάνω απ’ όλα το συμφέρων του δυσπραγούντων συμπατριωτών μας, το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα με κάθε ευκαιρία προσφέρει με ανιδιοτέλεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Το Ίδρυμα «Θεοτόκος», που εδώ και δεκαετίες έχει ως στόχο την άμεση στήριξη των ΑΜΕΑ και την καλύτερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο έχει αφεθεί στο έλεος του Θεού, καθώς η κυβέρνηση έχει αποκόψει μεγάλο μέρος της χορηγίας που παρείχε σε κοινωφελή ιδρύματα με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν με μειωμένο προσωπικό και έχοντας βασικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις τους.

Έτσι, με έξοδα από την κομματική χορηγία, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) αγόρασε ένα καινούργιο πλυντήριο πιάτων το οποίο ήταν απαραίτητο για να διευκολυνθεί το έργο του προσωπικού που έχει απομείνει στο Ίδρυμα «Θεοτόκος». Η υπεύθυνη ευχαρίστησε από βάθους καρδίας το κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών για το κοινωνικό έργο που παράγουμε και ευχήθηκε καλό αγώνα για μια Ελεύθερη Κύπρο.