Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει την κάθετη διαφωνία του αναφορικά με την απόφαση του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για κατασκευή κτιστής νησίδας στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη στη Λεμεσό.

Η κατασκευή της κτιστής νησίδας θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και ασφάλειας σε μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της Λεμεσού, ενώ παράλληλα θα πλήξει ανεπανόρθωτα την εμπορικότητα του δρόμου, ενώ θα θέσει την επιβίωση των καταστημάτων σε αμφισβήτηση, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που η οικονομία της πατρίδας μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλούμε όλα τα κόμματα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να σεβαστούν τη θέση των κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής. Θέση μας παραμένει η διακοπή του υφιστάμενου έργου, ενώ ταυτόχρονα, ζητούμε να εξεταστεί η εναλλακτική πρόταση που έχει κατατεθεί από τον εμπειρογνώμονα των καταστηματαρχών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και βιωσιμότητα των καταστημάτων στον δρόμο.

Το Κίνημά μας όπως πράττει από την πρώτη στιγμή, θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα, καθώς και μέσω της κοινοβουλευτικής του ιδιότητας, στο πλευρό της ομάδας πρωτοβουλίας Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, ούτως ώστε να εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)