Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε δυναμικά στον δρόμο στο πλευρό των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, διεκδικώντας μαζί τους όλα τα λογικά και νόμιμα δίκαια τους, όπως έπραξε και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, αγωνιζόμενο για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Επιβάλλεται να υπάρξει κατοχύρωση ΟΛΩΝ των εργασιακών δικαιωμάτων, ισότητα και ίση μεταχείριση ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του ωρομίσθιου προσωπικού, των εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, για τήρηση των άρθρων του Συντάγματος, εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Επιπλέον, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στα τεράστια προβλήματα και την κωλυσιεργία που παρατηρείται στο δημόσιο, από την έλλειψη προσωπικού, με την φθηνή δικαιολογία εκ μέρους της Κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, παρόλο που συχνά πυκνά κομπάζει για την δήθεν ανάκαμψη της οικονομίας και το λεγόμενο «success story»!

Οι φωτογραφίες που βλέπουμε καθημερινά με τεράστιες στοίβες πακέτων στα ταχυδρομεία, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα, το οποίο όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, πραγματικά, εθελοτυφλούν!

Επί τη ευκαιρία, να υπενθυμίσουμε ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) έχει καταθέσει από την 1η Μαρτίου του 2017 (!) πρόταση για εξέταση, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς και οι λειτουργοί των Κυπριακών Ταχυδρομείων, εξαιτίας της υποστελέχωσης!  Δυστυχώς, η αρμόδια επιτροπή εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια (!) δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο για να το εξετάσει!

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)