Η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κας Μαρίας Στυλιανού – Λοττίδη, αναφέρει ότι υπάρχουν κενά και παραλείψεις στην διασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά μέσα.

Μια έκθεση που αποδεικνύει την ορθότητα της εισήγησης του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), η οποία έχει κατατεθεί και στην Βουλή των Αντιπροσώπων για αυτεπάγγελτη εξέταση στην αρμόδια επιτροπή, αναφορικά με την εξ ολοκλήρου μετατροπή του ΡΙΚ 2 σε κανάλι που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Μια πρόταση που θα συμβάλει στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, ενάντια στους οποιουσδήποτε αποκλεισμούς, επικεντρωμένη στην ισότητα των ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως οφείλει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)