Μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε, σε Γυμνάσιο της Επαρχίας Λάρνακας υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο που αφορά το κυνήγι. Δεν μπορούμε παρά να καταδικάσουμε το εν λόγω περιστατικό, καθώς υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόθεση για να στοχοποιηθεί το κυνήγι και γενικότερα ο κυνηγετικός κόσμος της Κύπρου.

Χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση, δίνεται στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο που κατευθύνει εντελώς λανθασμένα την συνείδησή τους και διαμορφώνει μια παραπλανητική άποψη για το κυνήγι.

Να υπενθυμίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο έχει δοθεί σε ανήλικους, που σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται αυστηρά να κυνηγούν, γεγονός που είναι άξιο απορίας πως το αρμόδιο Υπουργείο έχει επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο.

Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, καμία διαβούλευση δεν έχει γίνει με τους αρμόδιους φορείς για να προχωρήσει ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο. Είναι εξόφθαλμο ότι το αντικυνηγετικό λόμπι προσπαθεί μέσω αυτής της οδού να οδηγήσει την νεολαία μας μακριά από τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των προγόνων μας.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θεωρούμε ότι τόσο το Υπουργείο Παιδείας, όσο και η Υπηρεσία Θήρας, μαζί με την κυνηγετική ομοσπονδία Κύπρου, θα πρέπει να λάβουν άμεσα θέση έτσι ώστε να μην δούμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)