Η ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος Φυσικού Αερίου στον στόχο «Γλαύκος», αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία, όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει να τύχει σωστού χειρισμού και αξιοποίησης για να μην καταλήξει ο θησαυρός, σε άνθρακα.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση των ενεργειακών μας κοιτασμάτων δεν πρέπει να αποκόπτουν τον λαό από τα οφέλη, αλλά θα πρέπει να καλλιεργούν στην κοινωνία το αίσθημα ότι συμμετέχει στα κέρδη. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα πρέπει αποσκοπεί στην γεωπολιτική μας αναβάθμιση, καθώς επίσης και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος, που θα μας θωρακίζει έναντι των τουρκικών απειλών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)