Καταδικάζουμε μετά βδελυγμίας τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την αποδοχή παραμονής 90 χιλιάδων εποίκων, στα πλαίσια των συγκλίσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι θα σταθεί εμπόδιο με όλες του τις δυνάμεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης ενός διεθνούς εγκλήματος πολέμου, με την παραμονή έστω και ενός εποίκου.

Όσοι ευνοούν την παραμονή εποίκων, μπορούν κάλλιστα να τους κρατήσουν στα δικά τους σπίτια και όχι στα σπίτια των προσφύγων, οι οποίοι θέλουν πίσω την γη των πατέρων τους.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)