Θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε και επίσημα τις προτάσεις που θα καταθέταμε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στην σημερινή συνεδρία περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, 12/5/15, όπως μας ζητήθηκε στην σχετική πρόσκληση που λάβαμε, Πέμπτη 7/5/15, μαζί με όλα τα Πολιτικά Κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων.

Ξαφνικά χθες 11/5/15, δηλαδή λίγες ώρες πριν, ειδοποιηθήκαμε ότι η παρουσία μας δεν κρίθηκε αναγκαία στο παρόν στάδιο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται πότε και εάν καλεστούμε σε κατοπινό στάδιο.

Σε σχετική απαντητική επιστολή που αποστείλαμε χθες, το Πολιτικό Γραφείο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), υπέβαλε τις δικές του αρχικές προτάσεις επί του Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, τις οποίες ζητήσαμε να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής. Αιτηθήκαμε επίσης όπως προσκαλεσθούμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, για να υποβάλουμε και να παρουσιάσουμε και επίσημα τις δικές μας προτάσεις.

Γνωστοποιήσαμε δε, ότι οι προτάσεις και η επιστολή θα αποσταλούν σε όλα τα ΜΜΕ, προς δημοσίευση.

Την σχετική επιστολή καθώς και τις δικές μας προτάσεις, παρουσιάζουμε αυτούσιες, ενώ επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω τοποθετήσεις, σχετικά με τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου, στο προσεχές διάστημα καθώς αναμένουμε απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής της Βουλής.

*Ακολουθούν η επιστολή και οι προτάσεις*

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

—————————–

ΕΠΕΙΓΟΝ

Λευκωσία

11-5-2015

Κοινοποίηση: Βουλή Αντιπροσώπων, Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ΜΜΕ, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)

 

Θέμα : Κατάθεση προτάσεων του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου

Σαν Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) αφού μελετήσαμε τα όσα αναφέρονται στον βασικό Νόμο περί Πολιτικών Κομμάτων, το αναθεωρημένο Νομοσχέδιο και τις προτάσεις Τροποποιήσεων θα θέλαμε να φέρουμε εις γνώσην σας και να υποβάλουμε και τις δικές μας αρχικές προτάσεις προς συζήτηση επί των προαναφερθέντων.

Προτάσεις τις οποίες θα προσκομίζαμε και θα καταθέταμε ενώπιον της Επιτροπής, όπως άλλωστε μας ζητήθηκε, στην σχετική πρόσκληση που λάβαμε για να παρευρεθούμε στην συνεδρία. Δυστυχώς, όπως πληροφορηθήκαμε λίγες ώρες πριν την συνεδρία, η παρουσία μας, όπως και άλλων Πολιτικών Κομμάτων, δεν κρίθηκε σκόπιμη.

Επί της ευκαιρίας, ζητούμε όπως προσκαλεσθούμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, για να υποβάλουμε και να παρουσιάσουμε και επίσημα τις δικές μας προτάσεις, για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα όλα τα Πολιτικά Κόμματα, Κοινοβουλευτικά και μη.

Ζητούμε όπως διαμοιρασθούν οι θέσεις μας στην αυριανή συνεδρία, σε όλους όσους θα παρευρεθούν.

Σας ενημερώνουμε δε, ότι οι θέσεις μας αυτές θα αποσταλούν σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προς δημοσίευση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας.

Πολιτικό Γραφείο

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

—————————–

Προτάσεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος

Πρόταση 1

Κεφάλαιο: Εγγραφή Πολιτικού Κόμματος στο Μητρώο και Τέλος Εγγραφής (3)

 

– Προσθήκη στον βασικό Νόμο που τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3, του νέου άρθρου 3Α (1) στο αναθεωρημένο Νομοσχέδιο (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015)

 

Προσθήκη (ε)

 

Διαγραφή πολιτικών κομμάτων που αποδεδειγμένα χρηματίστηκαν παράνομα και εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα, τα ίδια ή στελέχη που απαρτίζουν το κάθε κόμμα.

Πρόταση 2

Κεφάλαιο: Εγγραφή Πολιτικού Κόμματος στο Μητρώο και Τέλος Εγγραφής (3)

– Προσθήκη στον βασικό νόμο που τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Άρθρο 3, του νέου Άρθρου 3Β, στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015)

Διαγραφή 3(Β) 3

Διαγραφή της πρόνοιας 3Β (3) καθώς αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα εδάφια 3(Β) 1 + 2, περί Νόμων Δημοκρατίας αλλά και σε πλήρη αντίθεση με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περί Ελευθερίας Γνώμης και Έκφρασης Ατόμου.

Επιπροσθέτως το άρθρο 3 Β (3), είναι αντισυνταγματικό, καθώς αναφέρεται σε φυλετικές διακρίσεις, γεγονός που αντιβαίνει το Κυπριακό Σύνταγμα όπου υπάρχει πληθώρα φυλετικών διακρίσεων από το πρώτο κιόλας άρθρο του.

Επισυνάπτουμε το άρθρο 1 του Κυπριακού Συντάγματος «Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος Δημοκρατία, προεδρικού συστήματος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, εκλεγόμενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητος της Κύπρου, ως εν τω παρόντι Συντάγματι ορίζεται.»

Υπάρχουν επίσης αόριστες έννοιες όπως π.χ. «Οι διακηρυγμένες ή δημόσια εκπεφρασμένες θέσεις και το πολιτικό πρόγραμμα πολιτικού κόμματος δεν μπορεί να περιλαμβάνουν ή να ευνοούν χρήση βίας» οι οποίες πρέπει είτε με συγκεκριμένους χωριστούς ορισμούς ή στο ίδιο περιεχόμενο των διατάξεων να αποσαφηνισθούν και να εξειδικευθούν ή να αντικατασταθούν ώστε να μην ελλοχεύει κάθε φορά ο κίνδυνος να παρερμηνευτούν και να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις που δεν ήταν στους σκοπούς ούτε της Απόφασης ούτε του εσωτερικού Νομοθέτη.

Τυχών διατήρηση της περί βίας τροπολογία, προσθήκη αμέσως μετά του σημείου «το πολιτικό πρόγραμμα πολιτικού κόμματος» και της φράσης «καθώς και οι συνδεδεμένοι με αυτό οργανισμοί».

Πρόταση 3

Κεφάλαιο: Κομματική Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων (4)

– Προσθήκη στον βασικό Νόμο περί Χρηματοδότησης Πολιτικών Κομμάτων, στο τέλος αυτού, νέου Άρθρου αριθμός 5 (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015)

Προσθήκη νέου Άρθρου 5

Κατάργηση των επιπλέον εισοδημάτων από συμμετοχή σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Πρόταση 4

Κεφάλαιο: Κομματική Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων (4)

– Τροποποιητικός (Αρ. Φακ. 23,02,055,043-2014). Το Άρθρο 4 του βασικού Νόμου τροποποιείται στο εδάφιο 4 (β)

Διαγραφή του 4 (β) (iv)

Διαγραφή της πρόνοιας αυτής για τους προαναφερόμενους λόγους (πρόταση 2) ασάφειας και αντισυνταγματικότητας.

Πρόταση 5

Κεφάλαιο: Κομματική Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων (4)

– Προσθήκη στον βασικό Νόμο στο Κεφάλαιο περί Χρηματοδότησης Πολιτικών Κομμάτων, στην αρχή αυτού, τροποποιητικός Νόμος περί Χορηγίας. (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015)

Προσθήκη νέου Άρθρου

Αισθητή μείωση της Κομματικής Χορηγίας που δίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από ενδελεχή έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες των Πολιτικών Κομμάτων. Εν συνεχεία καταμερισμός της Χορηγίας σε όλα τα Πολιτικά Κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές βάση των πραγματικών τους ποσοστών και αφού αυτά εξασφαλίσουν ποσοστό τουλάχιστον 1% στις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές. (Δημοκρατικό δικαίωμα στην πολυφωνία). Το υπολειπόμενο ποσό να διαμοιραστεί σε κοινωφελή έργα ανάπτυξης και άπορους συμπατριώτες μας.

Εν καιρώ οικονομικής κρίσης προσωρινή κατάργηση της Κομματικής Χορηγίας και ενίσχυση με το ποσό αυτό, κοινωφελή αναπτυξιακά έργα, πρωτογενή παραγωγή – λαϊκών στρωμάτων και δυσπραγούντες συμπατριώτες μας.

Πρόταση 6

Κεφάλαιο: Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης (6)

– Προσθήκη στον βασικό Νόμο στο Κεφάλαιο περί Οικονομικής Διαχείρισης Πολιτικών Κομμάτων, πριν την προσθήκη του νέου Άρθρου 6 (Α) στο αναθεωρημένο (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015) και αμέσως μετά το εδάφιο 6 (5) προσθήκη νέου εδαφίου 6 (6).

Προσθήκη στο Άρθρο 6, καινούργιο εδάφιο (6)

Σύσταση ενός ανεξάρτητου συστήματος παρακολούθησης και συστηματικού ελέγχου των οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων. Πόθεν έσχες και έλεγχος οικονομικών συναλλαγών για διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς.

Πρόταση 7

Κεφάλαιο: Διακίνηση Κεφαλαίων Πολιτικών Κομμάτων (7)

– Προσθήκη στον βασικό Νόμο που τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Άρθρο 7, του νέου Άρθρου 7Α στο αναθεωρημένο Νομοσχέδιο (Αρ. Φακ. 23.01.056.043 -2015) προσθήκη του ακόλουθου νέου Άρθρου 7Β

Προσθήκη νέου Άρθρου 7Β

Απαγόρευση συσχέτισης και συνεργασίας Πολιτικών Κομμάτων με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Οργανώσεις, Κόμματα, καθώς και συνδεδεμένοι με αυτό Οργανισμοί, τα οποία ανήκουν σε Μη Αναγνωρισμένα Διεθνώς Κράτη.

 

EpistoliT e2f95

 

protaseisT-1 93aa1

 

protaseisT-2 af6e5