Τελικά, η Κυπριακή Κυβέρνηση ταξιδεύει στο Βερολίνο με «ανοικτή ατζέντα», υποχωρώντας από ακόμα μια κόκκινη γραμμή που είχε η ίδια θέσει, ότι δεν θα προχωρήσει αν δεν υπάρξει συμφωνία επί των «όρων αναφοράς». Όπως άλλωστε έχει υποχωρήσει και από την προϋπόθεση που είχε θέσει, ότι δεν θα προχωρήσει ενόσω συνεχίζεται η εισβολή της Τουρκίας στις κυπριακές θάλασσες.

Παρόλο, που διαφωνούμε κάθετα με τους όρους «αναφοράς», εντούτοις, η «ανοικτή ατζέντα» επιβεβαιώνει την διπλωματική αποτυχία της Κυβέρνησης, καθώς και τις προειδοποιήσεις που είχαμε θέσει ως Κίνημα, ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι να τεθεί στο τραπέζι του παζαριού το Φυσικό Αέριο και πολλές άλλες τουρκικές διεκδικήσεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει την αποτυχία των εσφαλμένων πολιτικών που ακολουθεί η Κυβέρνηση και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Πολιτικές που ενέδωσαν στις τουρκικές αξιώσεις, οδηγώντας στην καθιέρωση των πενταμερών διασκέψεων, ενώ σήμερα οδηγούν στην αποδοχή των τουρκικών αξιώσεων, αφού όλοι, εντός και εκτός, έχουν δυστυχώς ξεχάσει τα τουρκικά ερευνητικά, γεωτρύπανα και πλοία που έχουν εισβάλει στις κυπριακές θάλασσες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)