Συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών η πρόταση που κατέθεσε το ΕΛΑΜ, αλλά και διάφορα άλλα κόμματα, για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 2020.

Η πρόταση αυτή έχει ως σκοπό την προστασία των δανειοληπτών, που βλέπουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την αλλαγή της εισοδηματικής τους κατάστασης κάτι που προκαλεί αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η προσωρινή αναστολή των εκποιήσεων βοήθησε σε σημαντικό βαθμό, αυτό το μέτρο όμως για να έχει σημασία πρέπει να επεκταθεί και στην υπόλοιπη περίοδο που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της Κυβέρνησης.

Η πρόταση της Παράταξής μας θα συζητηθεί και στις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών και ως ΕΛΑΜ θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να μην βρεθούν άλλοι πολίτες στη θέση απώλειας της περιουσίας τους.

Τα τραπεζικά ιδρύματα από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν αποστείλει χιλιάδες μαζικές επιστολές σε δανειολήπτες, αποδεικνύοντας τις πραγματικές τους προθέσεις. Ήρθε η ώρα η Βουλή να δείξει και τις δικές της προθέσεις και να αποδείξει ότι βρίσκεται εκεί για το καλό του Λαού.

Λίνος Παπαγιάννης
Βουλευτής Αμμοχώστου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)