Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει την ικανοποίηση του για την εγκαθίδρυση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), καθώς αποτελεί μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση.

Ικανοποίηση εκφράζουμε και για το γεγονός ότι έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες εκ των εισηγήσεων που έχουμε αποστείλει στο Προεδρικό, αναφορικά με την δομή και λειτουργία του Συμβουλίου.

Αναμένουμε και απαιτούμε από το συγκεκριμένο Συμβούλιο να συμβάλει στην χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Εθνικό μας Πρόβλημα και την εξωτερική πολιτική της Κύπρου.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις ΜΜΕ: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου