Χαιρετίζουμε τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας, αναφορικά με την πρόθεση δημιουργίας του αγωγού EAST MED, ο οποίος θα συνδέει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα.

Επισημαίνουμε πως για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, είναι θέση αρχής. Περαιτέρω, θεωρούμε πως η δημιουργία αγωγού αφενός θα συνδέει τον Ελληνισμό και αφετέρου θα καταστήσει την Κύπρο ενεργειακό παίκτη και ρυθμιστή της περιοχής, αναβαθμίζοντας σημαντικά την γεωπολιτική μας θέση.

Ακόμη, όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας σταθμού υγροποίησης, προτείναμε όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνδεθούν Κύπρος και Ελλάδα, ούτως ώστε να μεταφέρεται το Φυσικό Αέριο προς την Ευρώπη δια μέσω  Ελλάδας και σε ουδεμία περίπτωση δια μέσω Τουρκίας.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)