Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) με αντιπροσωπείες της ΠΟΕΔ, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, όπου μας ενημέρωσαν σχετικά με τα προβλήματα της παιδείας και ανέλυσαν τις δικές τους θέσεις.

Για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Χρίστου, η παιδεία θα πρέπει να είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής του κράτους, όπως άλλωστε πρέπει να είναι η υγεία και η άμυνα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)