Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δηλώνει ότι τα δικαιώματα των μαθητών και των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτα, πόσο μάλλον αυτών που έχουν ανάγκη συνοδών στα σχολεία! 

Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια,  η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να είναι αρωγός, συμπαραστάτης και να εφαρμόζει τις συμβάσεις του ΟΗΕ.

Ως Παράταξη θεωρούμε απαράδεκτο, τα δικαιώματα και οι ανάγκες ειδικά αυτών των παιδιών, να μπαίνουν σε δεύτερη κατηγορία και να ταλαιπωρούνται κάθε χρόνο και αυτά και οι γονείς τους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου