Το αδιέξοδο στο Κυπριακό ΔΕΝ μπορεί να σπάσει με διχοτομικούς, ρατσιστικούς συμβιβασμούς που μοιράζουν την Κύπρο σε δύο ζώνες, αναλόγως κοινότητας, εθνότητας ή θρησκείας, όπως είναι η ΔΔΟ. Τουναντίον τέτοιες προσεγγίσεις μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στις τουρκικές επιδιώξεις επί του συνόλου της επικράτειας της Κύπρου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) υπενθυμίζει το αυτονόητο. Το καθήκον όλων μας να αγωνιστούμε για απελευθέρωση της πατρίδας μας, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διαφύλαξης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενιαίου κράτους!

Είναι καιρός να περάσουμε από την πολιτική των συμβιβασμών, στην ρεαλιστική στρατηγική των διεκδικήσεων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου