Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Χρίστος Χρίστου τοποθετήθηκε κατά την ψήφιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, συγκρίνοντας το ποσό που δίνεται υπό τη μορφή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους και γεωργούς, με το πολλαπλάσιο ποσό που θα διατεθεί για σε παράνομους μετανάστες, για διαμονή σε ξενοδοχεία.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, το κράτος καταδικάζει τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη μας και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, αλλά την ίδια στιγμή φροντίζει να δώσει 14 εκατομμύρια ευρώ στους παράνομους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, για να κάνουν στη ουσία διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο κ. Χρίστου εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του ΕΛΑΜ με αυτό το σημείο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ζητώντας όπως αφαιρεθεί από τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.