Η απόφαση του ΕΔΑΔ να κρίνει ως αποδεκτή την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου για 1 μήνα, ανοίγει το δρόμο και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο αριθμός των αιτητών ασύλου πλησιάζει το 4% του πληθυσμού της Κύπρου.

Θέση του ΕΛΑΜ είναι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης και να ανασταλεί άμεσα η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου, ούτως ώστε ο αριθμός αυτών να μην υπερβαίνει το 1% του πληθυσμού της Κύπρου.

Η ανάγκη αντιμετώπισης της ασύμμετρης απειλής που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση απαιτεί τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Η διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της ασφάλειας των πολιτών δεν είναι απλά ζήτημα πολιτικής, αλλά καθήκον για την πολιτική ηγεσία.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)