Ακόμα ένας προϋπολογισμός κατατέθηκε από την Κυβέρνηση που στερείται οράματος, γι’ αυτό το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θα τον καταψηφίσει.

Ως Κίνημα μας χωρίζει τεράστιο χάος με την φιλοσοφία της Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, αφού η δική μας ιδεολογία πρεσβεύει ένα κοινωνικό κράτος, που θα βρίσκεται αρωγός στο πλευρό των πολιτών. Ένα κράτος που θα προσβλέπει στην πολυδιάστατη ανάπτυξη, βασιζόμενο σε σωστές υποδομές και μεταρρυθμίσεις. Ένα κράτος που θα επενδύει στην καινοτομία.

Αντ’ αυτού βλέπουμε ότι μειώνεται σταθερά η συνεισφορά στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής, συνεχίζονται οι αποκοπές και οι μειώσεις σε κοινωνικά και άλλα επιδόματα, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παραμένουν καθηλωμένες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)