Το ΕΛΑΜ διαφωνεί με το διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την υποχρέωση των μαθητών να υποβάλλονται σε rapid test, ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στις σχολικές τάξεις κάτι το οποίο θεωρούμε και ως παράνομο.

Αναρωτιόμαστε το σκοπό του εν λόγω διατάγματος και κατά πόσο θα ωφελέσει στον περιορισμο της διασποράς του ιού, από την στιγμή που στα σχολεία λαμβάνονται μέτρα αποστασιοποίησης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Θεωρούμε ότι είναι λανθασμένο το να φέρουμε τους μαθητές σε μία υποχρεωτική ψυχοφθόρα και επώδυνη διαδικασία, και οι όποιες αντιδράσεις καλλιεργούνται από τους γονείς είναι απόλυτα λογικές.

Το ΕΛΑΜ θέτει ξανά το ζήτημα της έκδοσης διαταγμάτων από το Υπουργείο. Η Παράταξή μας είναι ο μοναδικός πολιτικός χώρος που καταψήφισε την παραχώρηση αυτού του δικαιώματος στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)