Κάθε ενέργεια που γίνεται με στόχο την υλοποίηση του αγωγού East Med, ο οποίος θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και την επικροτούμε.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) στηρίζει την χάραξη Ενιαίου Ενεργειακού Δόγματος με την Ελλάδα, αλλά και την κατασκευή του αγωγού East Med, καθώς μεταξύ άλλων, θα αλλάζει το ισοζύγιο δυνάμεων στην περιοχή, θα μας θωρακίζει απέναντι στην τουρκική απειλή και θα μας ενισχύει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)