Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της, όπως αυτές υιοθετήθηκαν ομόφωνα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, για αποζημίωση και στήριξη των τραυματιών πολέμου.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα δεχθούμε καμία δικαιολογία, ούτε άλλη χρονοκαθυστέρηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο οφείλει, αλλά έχει και υποχρέωση σε όσους προασπίστηκαν την εδαφική της ακεραιότητα.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)