Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) και το επιτελείο του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Χρίστου Χρίστου, θεωρεί επιβεβλημένο να υπάρχει αξιοκρατικό σύστημα μεταθέσεων για τα άτομα που εργάζονται εκτός επαρχίας της διαμονής τους και αιτούνται μετάθεση.

Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια Επιτροπή Μεταθέσεων με την συμμετοχή της ΠΑΣΥΝΟ, ούτως ώστε να τηρείτε η αρχή της ισότητας και της διαφάνειας για τις μεταθέσεις.

Επίσης θα συμφωνήσουμε με την θέση της ΠΑΣΥΝΟ, με την οποία ζήτησε όπως ο κατάλογος προτεραιότητας καταρτίζεται στη βάση των κανονισμών που θα διέπουν το πλάνο μεταθέσεων οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)