Η μέχρι τώρα ενημέρωση της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των χώρων εστίασης και των κέντρων αναψυχής έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα αυστηρά μέτρα και οι μεγάλες αποστάσεις θα προκαλέσουν εκ των πραγμάτων τα εξής φαινόμενα:

  • Αρκετές επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές είτε γιατί δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους, είτε γιατί θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ελάχιστους πελάτες.
  • Οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών δημιουργεί ερωτήματα όπως το τι θα πράξουν οι πενταμελής οικογένειες και ποια θα είναι η αντίδραση του ιδιοκτήτη εάν προσέλθουν στο χώρο του πάνω από τέσσερα άτομα.
  • Οι περιορισμοί σε σχέση με το προσωπικό θα αναγκάσουν τους διευθυντές των επιχειρήσεων να κρατήσουν εκτός εργασίας ένα μέρος των εργαζομένων τους. Η μόνη επιλογή θα είναι είτε να τους απολύσουν, είτε να τους περιορίσουν τις ώρες εργασίας τους άρα και το μισθό τους.

Θεωρούμε ότι τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν, προτού λάβουν τελικές αποφάσεις, να μελετήσουν ενδελεχώς το σχέδιο που θα επιβάλουν στις πιο πάνω επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους επίσημους συνδέσμους των χώρων εστίασης και κέντρων αναψυχής.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)