Προβληματίζουν την Κυβέρνηση οι ενέργειες της Τουρκίας στις κυπριακές θάλασσες, η οποία προσπαθώντας να δικαιολογηθεί δηλώνει ότι μεσούσης της κρίσης της πανδημίας, οι προτεραιότητες των χωρών καθορίζονται από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και του αντίκτυπου που έχει στις οικονομίες των χωρών.

Όταν ήταν ο κατάλληλος χρόνος να ληφθούν τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα που θα προκαλούσαν δυσανάλογο κόστος στη Τουρκία, η Κυβέρνηση συνιστούσε ηρεμία, θέλοντας να επιδείξει καλό «πρόσωπο».

Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα η πατρίδα μας πληρώνει τα λάθη και την ολιγωρία της Κυβέρνησης, η οποία φέρει βαρύτατες ευθύνες. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) από τη πρώτη στιγμή είχε καταθέσει συγκεκριμένη στρατηγική ανακοπής της τουρκικής επεκτατικότητας, η οποία δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε, αφού η Κυβέρνηση επέλεξε να παραμείνει εγκλωβισμένη στο «δόγμα της κατευναστικής πολιτικής».

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)