Αποτελεί πρόκληση να κατηγορούν το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) οι δικηγόροι των τραπεζών και οι υπηρέτες τους, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, για θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια πρόταση νόμου στην οποία βρήκαν θετική ανταπόκριση μόνο από την Κεντρική Τράπεζα, τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις εταιρίες εξαγοράς πιστώσεων, δηλαδή όλους όσους θέλουν να στραγγαλίσουν τον λαό, εκποιώντας τις περιουσίες του.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία «ειδικών δικαστηρίων» χωρίς την ταυτόχρονη αλλαγή της νομοθεσίας, θα ευνοούσε μόνο τις εκποιήσεις και όχι τον λαό.

Αυτό άλλωστε ορίζει ο υφιστάμενος νόμος για τις εκποιήσεις, ο οποίος να υπενθυμίσουμε ψηφίστηκε από τους μετόχους (ΔΗΣΥ) και δικηγόρους (ΔΗΚΟ) των τραπεζών.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)