Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και πιο συγκεκριμένα η κοινότητα του Ασκά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Ε.ΛΑ.Μ., Χρίστου Χρίστου, του Εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος, Γεάδη Γεάδη και του Κοινοτάρχη του Ασκά, Μάριου Αποστόλου Ευριπίδου.

Μέσα από εκτενή και εις βάθος συζήτηση αναλύθηκαν όσα συμβαίνουν στις ορεινές κοινότητες της Κύπρου, τα οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς έχουν εγκαταλειφθεί από το ίδιο το κράτος.

Στον κοινοτάρχη του Ασκά αναλύθηκαν οι θέσεις, οι προτάσεις καθώς και η εθνική στρατηγική στήριξης των ορεινών περιοχών που έχει χαράξει το Κίνημά μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο, όσο και στις αρμόδιες επιτροπές στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αναφορικά με τα ιδιοκτησιακά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε πολλές ορεινές κοινότητες στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι και στις περιοχές όπου υπάρχουν διατηρητέοι οικισμοί, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να κινδυνεύουν με κατάρρευση, θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο και την ασφάλεια των πολιτών, που ήταν και το κύριο θέμα της συνάντησης το Κίνημά μας το έχει εγγράψει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών για αυτεπάγγελτη εξέταση από τις 09 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) όπως έπραξε από την πρώτη μέρα, μέσα από τον αγώνα του προσπαθεί να στηρίξει με κάθε τρόπο της ορεινές κοινότητες και τους κατοίκους τους.