Ομιλία για το Μέτωπο Νεολαίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), από τον Σωτήρη Ιωάννου, στην αντικατοχική εκδήλωση – 20 Ιουλίου 2015