Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κύπρου να αποδεχθεί όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές, χωρίς διακρίσεις, σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του ΤΕΠΑΚ.

Η φοίτηση δεν μπορεί να έχει περιορισμούς, αλλά όλοι οι φοιτητές πρέπει να τυγχάνουν ισότιμη μεταχείριση και ανεμπόδιστα να έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα της μάθησης.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι και τα δύο Πανεπιστήμια θα έπρεπε να παρέχουν δωρεάν τεστ ταχείας διάγνωσης σε όλους τους φοιτητές τους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)