Τα υψηλότερα, με διαφορά, στην Ευρωζώνη παρέμειναν τον Ιούνιο του 2014 τα επιτόκια νέων δανείων για επιχειρήσεις και για αγορά κατοικίας, που προσφέρονται στην Κύπρο, παρά την πτωτική πορεία που παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ωστόσο, οι περισσότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς νοικοκυριά παρουσίασαν μείωση, σύμφωνα με την ΚΤΚ, με το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια να υποχωρεί στο 5,74%, σε σύγκριση με 6,06% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2009, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΚΤΚ.   Σε αντίθεση, το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας ανήλθε τον Ιούνιο του 2014 στο 4,40%, σε σύγκριση με 4,37% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο δανείου για αγορά κατοικίας στη Ζώνη του ευρώ είναι της Σλοβακίας με 3,36%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, ενώ το χαμηλότερο είναι της Φινλανδίας με 1,83%.   Επιπλέον πτώση σημείωσαν τον Ιούνιο του 2014 και οι κυριότερες κατηγορίες επιτοκίων δανείων προς επιχειρήσεις.   Το επιτόκιο που αφορά επιχειρηματικά δάνεια για ποσά άνω του €1,00 εκατομμυρίου υποχώρησε στο 5,50% σε σύγκριση με 5,55% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας, ωστόσο, το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο είναι της Ελλάδας με 4,56% και το χαμηλότερο του Λουξεμβούργου με 1,42%.   Το υψηλότερο στην Ευρωζώνη είναι και το επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια για ποσά κάτω του €1,00 εκατομμυρίου, το οποίο βρίσκεται στο 6,02%, σε σύγκριση με 6,14% τον προηγούμενο μήνα.  Το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο στην Ευρωζώνη είναι της Πορτογαλίας με 5,58% και το χαμηλότερο του Λουξεμβούργου με 2,12%.   Επιτόκια Καταθέσεων   Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2014 στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2013, στο 2,56% σε σύγκριση με 2,49% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό αποτελεί το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων για νοικοκυριά εντός της Ευρωζώνης, με το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο να είναι αυτό της Ελλάδας με 2,36%.   Σε αντίθεση, το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων για επιχειρήσεις μειώθηκε στο 2,39% σε σύγκριση με 2,50% τον προηγούμενο μήνα και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο της Ευρωζώνης μετά το επιτόκιο καταθέσεων 2,40% της Ελλάδας.