Στη Βουλή οδήγησε ο ΔΗΣΥ πρόταση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Πριν από δύο χρόνια, ο επιχειρηματίας δραττόμενος της ευκαιρίας της παρουσίας κομματικών αξιωματούχουν στην ετήσια γενική συνέλευση των εταιρειών του, διατύπωσε πέντε συνολικά προσωπικές αξιώσεις ενώπιον τους, ζητώντας όπως τύχουν νομοθετικής ρύθμισης.

Ανάμεσα σε άλλα ζήτησε να δίνεται το δικαίωμα στους ιδιώτες – επιχειρηματίες να εισακούονται ενώπιον Υπουργικής Επιτροπής, όταν η πολεοδομική άδεια που υποβάλλουν απορρίπτεται από τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Το αίτημα του επιχειρηματία οδήγησε στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ο ΔΗΣΥ με πρόταση του, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα του εργολάβου να αμφισβητήσει τη γνωμάτευση της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Επιτροπής, η οποία έχει την δυνατότητα να υποβάλλει τους όρους που θα πρέπει να διέπουν μία επιχειρηματική ανάπτυξη, ή να κρίνει ότι αυτή είναι ακατάλληλη για το περιβάλλον.

Ο εργολάβος εάν διαφωνεί θα μπορεί να οδηγήσει το θέμα ενώπιον της αρμόδιας υπουργικούς επιτροπής, η οποία θα καλείται να λάβει την τελική απόφαση, απορρίπτοντας, ή υιοθετώντας ανάλογα τους όρους της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.

Σε περίπτωση που η πρόταση ΔΗΣΥ γίνει αποδεκτή, τότε πολύ πιθανόν να πέσει βαριά καμπάνα από την ΕΕ, η οποία διατηρεί αυστηρές πολιτικές σε θέματα περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ