Ραγδαία πτώση σημειώνει η Κύπρος στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) για το 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος, η Κύπρος βρίσκεται στη 47η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες, σημειώνοντας πτώση 15 θέσεων σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ΔΑΔ για το 2015. Ανάμεσα στις 31 ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται στην 22η θέση, σημειώνοντας πτώση τεσσάρων θέσεων σε σύγκριση με το 2015.

Ο ΔΑΔ είναι ένας σύνθετος δείκτης, που συνδυάζει έρευνες και αξιολογήσεις για τη διαφθορά, που συλλέγονται από ποικίλους αξιόπιστους θεσμούς, σε αντίθεση με το Ευρωβαρόμετρο, το οποίο μετρά την αντίληψη του κοινού για τη διαφθορά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τους τελευταίους 24 μήνες. Για το 2016, η έρευνα βαθμολογεί και κατατάσσει σε σειρά (βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Passau της Γερμανίας) 176 χώρες ανάλογα με την αντίληψη της συνολικής διαφθοράς που υπάρχει για την κάθε χώρα.

Για το 2016, οι χώρες με τη χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς παγκοσμίως είναι η Δανία, η Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία, ενώ οι χώρες με την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Βόρειος Κορέα, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία. Στις ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες με τη χαμηλότερη αντίληψη διαφθοράς είναι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ την υψηλότερη αντίληψη διαφθοράς παρουσιάζουν Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία.

Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια η Κύπρος παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Η τάση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις υποθέσεις διαφθοράς που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, στην αύξηση που παρατηρείται στην αναφορά περιπτώσεων διαφθοράς και στη διερεύνηση από τις Αρχές.

“Τα προαναφερόμενα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις που γίνονται”, αναφέρεται και σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από ξένους επενδυτές, οι οποίοι μελετούν το ΔΑΔ και αποφεύγουν τις χώρες όπου η κατάταξη τους είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά.

Επίσης, πρόσφατες έρευνες, έχουν, επίσης, βρει ότι και οι τουρίστες μελετούν τον συγκεκριμένο δείκτη και αποφεύγουν χώρες όπου αυξάνεται η διαφθορά.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, αυτός είναι ο συνοπτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια:

ΠΗΓΗ