Με την Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) μετέβηκε στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, για να ενημερωθεί από τους αρμόδιους, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα αιτήματα τους.

Είναι εξόφθαλμο ότι ο ιστορικός χώρος του ΑΞΙΚ, χρήζει αναβάθμισης και θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι ότι η Κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό, που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τον τόπο μας. Πόσο μάλλον στην πολλά υποσχόμενη ξενοδοχειακή σχολή, μέσα από σωστές διαδικασίες.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)