Είναι γνωστό ότι κάθε φορά, εγκλωβισμένοι στην «πολιτική του καλού παιδιού», οδηγούμαστε σε νέες τραγικές, ολέθριες υποχωρήσεις, εν μέσω εκβιασμών και εκφοβισμών.

Τα ίδια βλέπουμε να συμβαίνουν και αυτή την φορά στο ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπου υπάρχουν τεράστια κενά και παραλείψεις.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση όπως εξετάσει την πρόταση που έχει καταθέσει γραπτώς στο Εθνικό Συμβούλιο της 8ης Οκτωβρίου 2018, που αφορούσε την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, αλλά και την εναλλακτική επιλογή που προτείνει, αν δεν ευοδώσει η πρότασή μας.

Οι προτάσεις κατατίθενται για να υποβοηθούν και όχι για να μένουν στα συρτάρια του Εθνικού Συμβουλίου.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)