Μείωση 3,8% σημειώθηκε στις μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων το 3ο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2013, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014, εκτιμούνται στα €1.758, άνδρες €1.900 και γυναίκες €1.596. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2013, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 3,8%, άνδρες -4,5% και γυναίκες -2,8%. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, ήταν -2,6%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2014, εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 1,0%, άνδρες -1,2% και γυναίκες -0,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 ήταν -0,6%.

Σημειώνεται παράλληλα ότι οι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, αναφέρεται, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.