Τα πολιτικά και τα διπλωματικά μέτρα που υποβάλλουν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) προς τα κράτη – μέλη της ΕΕ, όπως αυτά εμφανίζονται σε διάφορα δημοσιεύματα, μπορεί μερικά εξ αυτών να κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, όμως είναι ανεπαρκή.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) επαναφέρει τις προτάσεις που έχει καταθέσει ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, με μια σειρά από σημαντικά οικονομικά, διπλωματικά και πολιτικά μέτρα που πρέπει να απαιτήσουμε να επιβληθούν κατά της Τουρκίας.

Θα το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Το κόστος που θα προκαλέσουμε στην Τουρκία, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το όφελος που μπορούν να επιφέρουν οι παράνομες πειρατικές της ενέργειες.

Από την άλλη θα είμαστε ρεαλιστές, καθώς από τη στιγμή που σύσσωμες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, κατάφεραν με τις διχοτομικές τους πολιτικές να υποβαθμίσουν το Κυπριακό σε μια εσωτερική διαφορά μεταξύ δύο ισότιμων κοινοτήτων, τότε δεν μπορούμε να ζητούμε πολλά.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)