Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ), πιστεύει ότι σκοπός της άμυνας ενός κράτους είναι η δημιουργία συνθηκών αποτροπής του πολέμου και διατήρησης της ειρήνης. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούνται με τον κατάλληλο εξοπλισμό του στρατεύματος, την σωστή και συνεχή εκπαίδευση του στρατεύματος και την εξύψωση της πίστης του προς τα ιδανικά της ελευθερίας και της πατρίδας. Η ισχυρή άμυνα υποχρεώνει τον δυνατό αντίπαλο να μετρήσει το όφελος και το κόστος που θα έχει στην περίπτωση επιθετικής του ενέργειας.

Επίσης η ισχυρή άμυνα βοηθά την διπλωματία μίας χώρας όταν κάθεται για «διαπραγματεύσεις» για  την επίλυση προβλημάτων μετά από  συγκρούσεις κλπ.

Για να διασφαλιστεί  λειτουργική και συνεχής λύση του Κυπριακού  για:

 • Ένα κράτος, έναν λαό, μια κυριαρχία, και μία διεθνή προσωπικότητα
 • Την πλήρη αποχώρηση όλων των κατοχικών στρατευμάτων
 • Την επιστροφή όλων των προσφύγων στις περιουσίες τους σε συνθήκες ασφάλειας
 • Την επιστροφή των εποίκων στον τόπο καταγωγής τους
 • Όλοι οι κάτοικοι να απολαμβάνουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση
 • Την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις και πρωτογενές δίκαιο

Αν θέλουμε λοιπόν μια σωστή λύση του Κυπριακού πρέπει:

 • Να διαμορφώσουμε μία ενιαία πανεθνική πολιτική με την Ελλάδα για:
 1. Ενεργοποίηση του Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου
 2. Συγκεκριμένες δράσεις στην Ε.Ε. και τον ΟΗΕ
 3. Ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος και αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών.
 • Συνεργασία με γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουμε κοινά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο για την δημιουργία αποτρεπτικής ισχύος που να υποχρεώνει την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

 Απορρίπτουμε τη ρατσιστική Διζωνική  Δικοινοτική Ομοσπονδία, την λύση δύο  κρατών, τη συνομοσπονδία και την διχοτόμηση. Μόνη λύση το ενιαίο κράτος! 

Αινείας