Η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι ότι θα έπρεπε να καταγγελθεί ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής της Γερμανίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα για επαφές.

Η Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής θα έπρεπε για τον προαναφερόμενο λόγο να ακυρώσει την συνεδρία μαζί τους και να αρνηθεί την πραγματοποίηση συνάντησης. Ενώ θα έπρεπε όμως να μας θορυβήσει, κανείς δεν αντέδρασε.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζει την επίσκεψη των Γερμανών στα κατεχόμενα, καθώς επίσης και την αποδοχή από την Επιτροπή Εξωτερικών να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, η οποία εν αντιθέσει θα έπρεπε να προχωρήσει και σε σχετική καταγγελία.

Το Κίνημά μας θα προχωρήσει σε καταγγελία, αφού δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση. Μόνο με αυστηρότητα και σοβαρότητα, θα αρχίσουν κάποιοι να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)