Η θέση της ΠΑΣΥΔΥ για καταβολή του μεριδίου της συνεισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων στο Ταμείο του ΓεΣΥ από το κράτος περιέπλεξε για ακόμα μια φορά το σχεδιασμό του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θεωρεί ότι κράτος, εργοδότες και εργαζόμενοι οφείλουν να συνεισφέρουν από κοινού για το ΓεΣΥ. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ίση αντιμετώπιση είτε εργάζονται στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)