Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Γεάδης Γεάδη σε φιλοξενία του στην μεσηβρινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, παρουσιάσε τις θέσεις της Παράταξής μας αναφορικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

  • Αποκοπή 50% στα τέλη κυκλοφορίας
  • Κατάργηση του εταιρικού μνημονιακού τέλους των 350 ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις
  • Διακανονισμός στα ενοίκια, 1/3, μεταξύ Κυβέρνησης, ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
  • Πρόσληψη ανέργων για τηλεφωνικό κέντρο
  • Παραχώρηση διακιώματος ορίου παρατραβήγματος μέχρι 10% – 20%, βάση του περσινού τζίρου.
  • Μείωση στην τιμή ρεύματος, νερού καθώς και στο πετρέλαιο θέρμανσης

Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες συμπατριώτες σε σχέση με τα επιδόματα που λαμβάνουν για τον κορωνοϊό, αφού δεν βρίσκουν την απαιτούμενη ανταπόκριση από τους αρμόδιους.