Χαιρετίζουμε την αύξηση του επιδόματος μετακίνησης σε άτομα με κινητικές και οπτικές αναπηρίες, νεφροπαθείς και θαλασσαιμικούς, αφού είναι κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση και στηρίζει τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Παρά την στήριξή μας στις αυξήσεις, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), οφείλουμε να εκφράσουμε και την διαφωνία μας σε σχέση με τους διαχωρισμούς των δικαιούχων σε κατηγορίες, αφού οι διακρίσεις είναι λανθασμένες.

Το Κίνημά μας τονίζει την αναγκαιότητα για περαιτέρω αυξήσεις, αφού τα πενιχρά επιδόματα δεν είναι αρκετά για να παρέχουν την ελάχιστη ανακούφιση και στήριξη στους δικαιούχους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)