Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, μέλη του Μετώπου Νεολαίας παρευρέθηκαν στον ιερό τόπο της θυσίας αγωνιστών της ΕΟΚΑ προς την Πατρίδα, στον Άγιο χώρο των Φυλακισμένων Μνημάτων.

Τέτοιες επισκέψεις, κρατάνε άσβεστη τη φλόγα της εθνικής μνήμης, αναζωπυρώνουν το εθνικό φρόνημα και δίνουν ψυχική δύναμη για την συνέχιση του όμορφου Αγώνα που διεξάγουμε. Μέσω της επίσκεψης αυτής, ωθείται η σύνδεση μεταξύ της νέας γενιάς και των προγενεστέρων ηρωικών γενεών.

Μια άβρα και ένα ασυγκράτητο δέος, διαχέει τις καρδιές των ΕΛΑΜιτών, εμπρός από τα μνήματα των Ανθρώπων που υπέγραψαν με το αίμα τους το βιβλίο της Ελευθερίας του έπους του 1955-1959.